Къмъ Обединение
17.02.2022
"Къмъ Обединение" - вероятно пощенска картичка представяща България, Добруджа и Македония, с протегнати една към друга ръце.
Изворъ: https://www.facebook.com/NacionalnoProbuzdane/photos/a.115916701937242/549150775280497/