RSS Pictures
Sort by: Uploaded Views Title
Found: 35
Мрежа на Българските държавни железници
17.02.2022 | 1055x655
Ключови думи: Карта
Етнографска РУМЪНСКА карта на северна Добруджа
12.01.2022 | 1615x2015
Ключови думи: Карта
Идеалътъ на българина
11.01.2022 | 893x622
Ключови думи: Карта
Карта на бидта в Добруджа
11.01.2022 | 2048x1368
Ключови думи: Карта;
Карта на Добруджа
11.01.2022 | 580x960
Ключови думи: Карта
Карта на Северна Добруджа
11.01.2022 | 1600x1452
Ключови думи: Карта
Добричката епопея
11.01.2022 | 992x1300
Ключови думи: Карта
България по предложението на княз Черкаски
13.12.2021 | 953x960
Ключови думи: Карта
Българска държава през 1878 г. – П. Коледаров (1981)
30.09.2021 | 3492x2413
Ключови думи: Карта
Добруджа
07.11.2020 | 904x629
Ключови думи: Карта
Карта на бежанските потоци - Всебългарски съюз „Отец Паисий“
11.10.2020 | 2048x1439
Ключови думи: Карта
България през Общоевропейската война: Оригинална карта към Алманах Царство България (1917)
20.12.2017 | 2177x2800
Ключови думи: Първа световна война; Карта
Териториално развитие на Румъния 1859–1947 г.
08.07.2017 | 996x531
Ключови думи: Румъния; Карта
Териториално развитие на Сърбия 1815–2008 г.
08.07.2017 | 1539x1226
Ключови думи: Сърбия; Карта
Крепости и валове в Първото бълагарско царство
08.05.2017 | 1248x1356
Ключови думи: Крепости; Валове; Карта
Етнографска карта на южните славяни на Йордан Иванов, 1913 г.
23.03.2017 | 5749x3584
Ключови думи: Карта
Карта на Добруджа и южна Бесарабия
13.03.2017 | 331x425
Ключови думи: Добруджа; Бесарабия; Карта
Южна Добруджа, 1939 г.
13.03.2017 | 1600x991
Ключови думи: Добруджа; Карта
„Народописна карта на нова румънска Добруджа“, 1915 г.
13.03.2017 | 3042x1860
Ключови думи: Карта
Граници в Добруджа
13.03.2017 | 735x1018
Ключови думи: Карта
Илинденско и Преображенско въстание 1903 г.
13.03.2017 | 1024x690
Ключови думи: Карта
Карта на Българската екзархия (1870 – 1913)
12.03.2017 | 1576x1580
Ключови думи: Карта; Българска екзархия
България след Берлински конгрес
12.03.2017 | 4148x2896
Ключови думи: Карта
Карта на Санстефанска България
12.03.2017 | 3791x2647
Ключови думи: Карта
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ новата граница между Руската и Османската империя в Кавказ
12.03.2017 | 761x1024
Ключови думи: Карта
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ новите граници на Черна гора
12.03.2017 | 763x1024
Ключови думи: Карта
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ границите на новото Княжество България
12.03.2017 | 1004x768
Ключови думи: Карта
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ новите граници на Сърбия
12.03.2017 | 1002x768
Ключови думи: Карта
Санстефански договор и Берлински конгрес
12.03.2017 | 3497x1622
Ключови думи: Карта
Ньойски договор, Бѣломорие (1919)
12.03.2017 | 2180x1701
Ключови думи: Карта