RSS Pictures
Sort by: Uploaded Views Title
Found: 8
Памѣтника отъ Сръбско–Българската война – Плѣвенъ
29.12.2021 | 1026x1584
Ключови думи: Паметници
Откриването на паметника на ген. Кръстю Маринов във Видин – 1936
20.12.2021 | 904x1398
Ключови думи: Паметници
Надпис от паметникът в Суворово
19.09.2021 | 593x706
Ключови думи: Паметници; Надписи
Паметник на Незнайния воин
08.09.2021 | 800x766
Ключови думи: Паметници
Паметник на Незнайния воин
07.09.2021 | 600x901
Ключови думи: Паметници
Откриване паметника на Бдинци – 2 Март 1944
25.08.2021 | 1191x823
Ключови думи: Паметници
Паметник на ген. Кръстьо Мариновъ
24.08.2021 | 1292x1206
Ключови думи: Паметници
Паметник
24.08.2021 | 1024x630
Ключови думи: Паметници