Изгрѣй зора на свободата

Александъръ Морфовъ

Изгрѣй, зора на свободата, Зора на вѣчната борба. Изгрѣй въ душитѣ и въ сърдцата На всички роби по свѣта! Тирани, чудо ще направимъ, Ний чуждо иго не търпимъ, Съ юнашка кръвь ще ви удавимъ, И пакъ ще се освободимъ! Юнаци смѣли пакъ развиха Окървавени знамена, Комити нови забродиха Изъ македонската земя. Тирани, чудо ще направимъ… Ечатъ гори, поля, балкани Отъ бойни пѣсни и ура, Сноватъ борцитѣ–великани Навредъ, готови за борба. Тирани, чудо ще направимъ… Насъ нищо вечъ не ще уплаши, И тъй живѣемъ день за день… Свещени сѫ горитѣ наши, Изъ тѣхъ свободни ще измрѣмъ! Тирани, чудо ще направимъ…