На Кокошаритѣ

Съсъ сърбитѣ се бихме. Това се свърши вечъ. На васъ ромѫни трѣбва, Да дръпнемъ малко сѣчь Прѣде васъ не ще излѣзнатъ Кокошки, баби пакъ, Но тозъ пѫть ще играе Бай Ганьовий кривакъ! И гащичкитѣ ваши Ще станатъ за резилъ, Ще помните вий дълго Кога вий Ганьо билъ! И френската кокона, Съ Перо и Джонъ Булъ Мръдна̀ха въ Македонья Но ядоха царвулъ… Героя Криволашки Юмруцитѣ си сви — Дойде редъ той да смачка И вашитѣ глави. Ще видите бай Ганя Какъвъ боксьоръ е вѣщъ, Какъ бързо ще ви прати Оттатъкъ Букурещъ. Народъ въ развратъ потѫналъ, Народъ безъ честь и срамъ! Апаши, мародери, Ще плащаме вечъ вамъ!… Хризантема.