Бдинци лъвове титани

Никола Т. Поповъ

Бдинци лъвове титани, Наща слава все победна, Що се носи отъ балкани И до хижата последна. Васъ Ви Сливница познава, Отъ победата гръмовна За България тогава Храбростьта Ви бѣ чутовна. При Чаталджа съ лъвска сила, Вражеската мощь сломихте, А, при Струма, бистра, мила Родний край съ вѣнци покрихте. Днесъ при Битоля прославенъ – Древностьта ни отъ дѣдитѣ – Въ осмодневенъ бой неравенъ Разгромихте Вии вразитѣ Тамъ где Вий съ трепетъ леденъ, Враговетѣ ги смразяватъ, Зеръ часътъ имъ вечъ последенъ, Въ боя съ Васъ за тѣхъ настава. Бдинци, лъвове, титани, Наща слава всепобедна Що се носи отъ балкани И до хижата последна.