Родна кѫща.

Ранъ–Босилекъ

Бѣла, спретната кѫщурка, две липи отпредъ – тука майчина милувка сѣтихъ най–напредъ. Тука, подъ липитѣ стари, не веднажъ играхъ; тука съ весели другари скачахъ и се смѣхъ… Кѫщичке на днитѣ златни, кѫтъ свиденъ и милъ, и за царскитѣ палати не бихъ те смѣнилъ!