Старобългарски боен химн

Теодоръ Траяновъ

Развейте знамената бранни, герои с ангелски съдби! Днес бият всички барабани, тръбят и всичките тръби! Днес всички ний, в сърцата знойни, България да сътворим! — Днес тръгват орлеци безбройни, днес пламва дух несъкрушим! Днес бог на смелите помага, възлюбва родната им реч, звезда на челото им слага, в ръката херувимски меч! Днес българското слънце грейна, днес почва българският ден! Днес блика сила чародейна из устрема ни окрилен! Днес всички сънища народни се сбъдват в нашите сърца! Днес тръгват воинства господни, днес светят бронзови лица. Днес гордо знамената бранни, пращят над ангелски съдби! Днес бият всички барабани, тръбят и всичките тръби!