RSS Pictures
Sort by: Uploaded Views Title
Found: 305
Царь Борисъ III
19.11.2022 | 637x960
Famous russian tank blown-up
11.11.2022 | 1900x1068
Надпис от периода на Първата световна война, 1915-1918.
29.10.2022 | 692x892
Карта на видинската крепост от 1738 година - немски архив
29.10.2022 | 1643x1392
Цар Борисъ III
15.10.2022 | 927x731
План на турската крепост Видин на 28 март 1721 г.
24.09.2022 | 1508x1701
Изглед към "Турската крепост Видин" от 1788
24.09.2022 | 3500x950
карта на крепостта „Калето“ във Видин, 1720
24.09.2022 | 861x589
Сграфито керамика от Несебър
22.09.2022 | 2048x1621
Сграфито керамика от средновековния Русокастро
22.09.2022 | 2048x1391
Описание на новопостроения Дворец във Врана от в. Утро в 1911 г.
11.09.2022 | 728x720
Най-ранната снимка на Новия дворец във Врана, 1911 г.
11.09.2022 | 1103x720
Родна защита - значка
08.09.2022 | 555x631
Album: Крайовски договор 1940
07.09.2022
Паметник за спомен „Съединението на Южна със Северна България на 6 септември 1885 г.“, литография
06.09.2022 | 672x887
Писмо от Комитет „6-ти септември“ до общинските управления в страната във връзка с инициатива по събиране на сведения за 30-годишнината от Съединението и Сръбско-българската война.
05.09.2022 | 566x691
Схема за расположението на Армията къмъ 25 Октомврий 1885 год.
05.09.2022 | 1660x1321
Българска военна слава
05.09.2022 | 1592x1294
Литография „Тържествуваща България"
05.09.2022 | 1556x1472
Паметникъ на Македонския четникъ. гр. Гор. Джумая
02.09.2022 | 606x960
Ботевградъ. Паметника и военния клубъ
02.09.2022 | 1050x674
Проекто-модел на Паметника на падналите във сръбско–българската война от 1885 г.
30.08.2022 | 932x664
Андрей Николов – скулпорът на Паметника на падналите във сръбско–българската война от 1885
30.08.2022 | 2048x1548
Историческа карта на Велика и Обединена България 1941
24.08.2022 | 2048x1421
Христо Луковъ
23.08.2022 | 1024x1324
Да продължимъ съ огненъ жаръ свещената борба за изграждане на обединена и велика България
15.08.2022 | 915x915
Паметник на Христо Ботев (Христо Ботйовъ) в Враца
15.08.2022 | 2048x1284
Album: Смяна на имената на войсковите части от комунистите
15.08.2022
Album: Обучение на бойцитѣ за близка борба – Капитанъ Ст. Каменски
15.08.2022
„Поздравът на Царя Самуила“ Петъръ Морозовъ
15.08.2022 | 526x395