RSS Pictures
Sort by: Uploaded Views Title
Found: 305
Фотина Момирова в младежка възраст.
02.11.2019 | 832x1310
България прѣзъ Общоевропейската война – Оригинална карта къмъ Алманахъ Царство България (1917)
20.12.2017 | 2177x2800
Карта на Българската екзархия (1870 – 1913)
12.03.2017 | 1576x1580
Химнъ на Негово Величество Царя
11.10.2020 | 400x600
Георги (Гоце) Николовъ Дѣлчевъ
10.10.2020 | 749x1134
Розетка от Плиска
12.04.2021 | 669x722
Натанаилъ Охридски
12.03.2017 | 800x1302
Добруджа
07.11.2020 | 904x629
Екзарх Антим І (1872)
07.11.2020 | 400x537
Териториално развитие на Румъния 1859–1947 г.
08.07.2017 | 996x531
1937
12.04.2019 | 600x367
„Народописна карта на нова румънска Добруджа“, 1915 г.
13.03.2017 | 3042x1860
Захарий Стояновъ
10.10.2020 | 467x700
Санстефански договор и Берлински конгрес
12.03.2017 | 3497x1622
Териториално развитие на Сърбия 1815–2008 г.
08.07.2017 | 1539x1226
Българска селска носия – фотография на Карастоянови
20.11.2016 | 1483x2000
Капител с релефи принадлежащ на градска обществена сграда (IX-X век)
21.10.2017 | 1753x1215
Изгѣй зора на свободата / Маршътъ на македонскитѣ революционери
11.10.2020 | 1000x1312
Карта на Санстефанска България
12.03.2017 | 3791x2647
Карта на Добруджа и южна Бесарабия
13.03.2017 | 331x425
Етнографска карта на южните славяни на Йордан Иванов, 1913 г.
23.03.2017 | 5749x3584
Цариградската конференция, 1876-1877
12.03.2017 | 3741x2612
Ферман на султан Абдул Азис от 28 февруари 1870, с който се обявява учредяването на Българската екзархия
12.03.2017 | 1288x1852
Въстанието в Крушево, 1903 г. / Четата та Питу Гулевъ
23.03.2017 | 2746x2033
Крепости и валове в Първото бълагарско царство
08.05.2017 | 1248x1356
Стоянъ Мълчанковъ
10.10.2020 | 858x1347
Маршъ „Съюзници–разбойници“
11.10.2020 | 2048x1646
Свободна България – Георги Данчовъ
12.03.2017 | 259x350
Тодоръ Александровъ Попорушевъ
10.10.2020 | 3241x4728
Табло на Главнитѣ Македоно-Одрински дѣйци 1895 – 1913
11.03.2017 | 2400x3100