RSS Pictures
Sort by: Uploaded Views Title
Found: 2
Album: Крайовски договор 1940
07.09.2022
Ратификация на Договора за мир между страните победителки в Първата световна война и България, подписан в Ньой на Сена на 27 ноември 1919 г. (Ньойски мирен договор)
12.03.2017 | 702x977