Сграфито керамика от Несебър
22.09.2022
БЛЮДО С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ГЪЛЪБ – част от изложбата „Средновековна сграфито керамика от Българското Черноморие”
Рисунката е изобразена върху блюдо с тънки врязвания. Около птицата има спирали в зелен цвят. Глазурата е безцветна. Артефактът е открит в Несебър, изработен е през втората половина на XII – нач. на XIII в., може би в Солун.
Връзка: https://www.facebook.com/photo/?fbid=426863449458648&set=a.423373529807640