Изглед към "Турската крепост Видин" от 1788
24.09.2022
Изглед към "Турската крепост Видин" от 1788 г. се съхранява в Музея на Виена. Рисунката е с дължина 90,8 см и височина 23,4 см, изпълнена е с графит и мастило.
Unknown, Ansicht der türkischen Festung Widdin (Widin in Bulgarien) 1788, Wien Museum Inv.-Nr. 86612, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/en/object/154321/)
Връзка: https://www.facebook.com/historymuseumvidin/posts/pfbid02DjPVonfN4hzB4sRsvUuZBudQ932AZiPtFZZFp5PyKFrK1DmZRKBdtKQsMbEGsCCdl