Къмъ Бущурещъ! (Маршъ).

На бойната трѫба подъ звука Летиме смѣло къмъ сполука, Летиме срѣщу явна смърть И съ лаври стелемъ своя пѫтя! Съсѣдко подла, ще умрешъ! Ура! Напрѣдъ къмъ Букурещъ! Отъ днесъ си вече ти свободна, Земя благата, плодородна, — Спасихме те, отъ робски гнетъ; Прѣзъ Дунава, момци, напрѣдъ! Съсѣдко подла, ще умрешъ! Ще бѫдемъ скоро въ Букурещъ! Съсѣдко зла, ще те сразиме, — Най–люто ще си отмъстиме За твоя планъ коваренъ, скритъ. Ура! Напрѣдъ къмъ край честитъ! Съсѣдко подла, ще умрешъ! Ще влѣземъ съ пѣсни въ Букурещъ! Люб. Бобевски.