Национален календар - 20 януари 2010 - "Свети Евтимий, патриарх Търновски"

10.06.2015 • 300p
86 views
"Свети Евтимий, патриарх Търновски" Свети Евтимий е последният патриарх на Средновековна България, когато Търново е обсаден от турците, цар Иван Шишман тръгва да събира войска и поверява защитата на столицата в ръцете на самия патриарх. Но през 1939 г. Търново пада под османска власт. Султан Баязид нарежда да обезглавят Патриарх Евтимий. Ала Бог сътворява чудо - ръката на турския палач се сковава... Божият човек е изпратен на заточение в Македония и гробът му е неизвестен.