Национален календар - 29 юли 2010 - 80 г. от рождението на писателя Васил Попов

10.06.2015 • 300p
86 views
80 г. от рождението на писателя Васил Попов Васил Попов е роден на 29 юли 1930 г. в с. Миндя, Великотърновско. Още като гимназист проявява подчертан интерес към философията и литературата. Две години следва задочно право в СУ, но не завършва обучението си. Творческият път на писателя започва през 50-те години на ХХ век - време, в което расте критицизмът сред българските интелектуалци, развиват се писатели с широк духовен кръгозор. Първите книги на Васил Попов носят белезите на новаторски търсения, с които той се опитва да преодолее описателността, наивния оптимизъм и тематичните схеми на тогавашната литература. Основна тема на зрялото му творчество е търсенето на човешките корени, непрекъснатото съжителство между минало, настояще и бъдеще.