Откриването на паметника на ген. Кръстю Маринов във Видин – 1936
20.12.2021
Учители от видинските мъжка и девическа гимназии при откриването на паметника на ген. Кръстю Маринов във Видин. 1936 г. Пети от ляво надясно – Димитър Стоянов, директор на гимназиите. ДА-Видин, ф.1177
Изворъ: https://www.facebook.com/VIDIN.STATE.ARCHIVE/photos/a.450937509052812/531625737650655/?__tn__=%2CO*F