PDFБългарските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етнодемографски последици (1913 - 2019). Том 1. Албания (2020)
PDFКолонизацията като целенасочена политика на българската държава през VII - Х век (2019)
PDFАбхазо-български средновековни антропонимични паралели (2015)
PDFМидийски, партски, персийски и източноирански имена в българската късносредновековна антропонимия. (2015)
PDFДРЕВНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ В СИРИЙСКИТЕ И СИРИЙСКО-АРМЕНСКИТЕ ИЗВОРИ (2019)
PDFДанни за мъжкото облекло от периода на Първото българско царство (2012)
PDFВладетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти (2010)
PDFБългарско-унгарски отношения през средновековието (1998)
PDFХазария през IХ и Х век (2011)
PDFВсекидневието на българите през XII-XIV век (1992)
PDFИстория на българския костюм (1969)
PDFТекстил от средновековни археологически обекти в България (2006)
PDFХраната в Първото и Второто българско царство, паралел с други епохи и цивилизации (2018)
PDFСредновековна сабя от Югоизточна България (2018)
PDFНеизвестни и слабо познати надписи от ранното българско средновековие (2018)
PDFЕдноострите клинови оръжия от територията на България и византийската военна традиция (2015)
PDFХраната в Първото българско царство (2012)
PDFЕдно ранносредновековно прободно-сечащо оръжие (VІ-VІІ в.) от колекцията на НИМ (2009)
PDFСабята от гроб №27 от старобългарския некропол при Нови пазар (2010)
PDF"Отговорите на папа Николай І по допитванията на българите" като извор за бита и ежедневието на българите по времето на княз Борис І (2011)
PDFЗа произхода на комитатие в ранносредновековната българска държава и някои проблеми, свързани с тях (2020)
PDFЗемите на Първото българско царство през ІХ век на север и запад от Карпатите – безспорно и спорно (2019)
PDFFood of Plant Origin in the Life of Early Medieval Bulgarians (End of 7th – Beginning of 11th Century) (2017)
PDFВторични могилни гробове със стремена от южноруските степи (VІ–VІІ в.) (2013)
PDFEarly medieval Bulgarian Seals from an Auction (2014)
PDFA medieval sabre and a knife from the exhibiton of the National museum of history in Sofia (2013)
PDFКолекция средновековно въоръжение VII-XVII век (2017)
PDFЗа един тип сабя от Ранното българско средновековие (1995)
PDFСевероизточната археологичвска граница Североизточната археологичвска граница на Първото българско царствона Първото българско царство (1955)
PDFАлбум „БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА“ (2018)
PDFБиблиография на лесовъдската книжнина (1937)
PDFДобруджанското деспотство (2009)
PDFПеперудите в България. Фотографски полеви определител (2022)
PDFИзложба „Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“ Българският цар Самуил († 1014) (2014)
PDFИстория на града Видинъ и неговата область (Видинско, Кулско, Бѣлоградчишко, Ломско, Орѣховско, Вратчанско, Фердинандско, Берковско и Крайна) (1932)