Памѣтника отъ Сръбско–Българската война – Плѣвенъ
29.12.2021
Плѣвенъ. Памѣтника отъ Сръбско–Българската война
Изворъ: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2326832047459874