Я кажи ми, облаче ле бѣло – Ранъ–Босилекъ
03.01.2022
Писателят създава стихотворението през 1916 г.
Изворъ: https://www.facebook.com/groups/321263891986931/posts/1064272301019416