Добричката епопея
11.01.2022
Изворъ: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1700872906599684&set=a.842561259097524