Тържествата на Шипка, 26.VIII.1934 година
24.01.2022
ПЛѢВЕНЪ 1877
ТУКЪ ИЗГРѢ СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ
ШИПКА 1877
Изворъ: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2346616908814721&set=a.124885837654517