Войнишка клетва от времето на Царство България
14.02.2022
Изворъ: https://www.facebook.com/orbg.bg/posts/3801898193268797