Мрежа на Българските държавни железници
17.02.2022
Мрѣжа на Българскитѣ Държ. Желѣзници, 1910
Изворъ: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2071989042944177&set=a.124885837654517