Карта на бежанските потоци - Всебългарски съюз „Отец Паисий“
11.10.2020
България изнемогва подъ ударитѣ на европейската неправда
Да се боримъ за унищожението на ньойския договоръ

Издание на Младежката група при Всебългарския Съюзъ „Отецъ Пайсий“.

Издадена през 1930-те години
Изворъ: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karta_bezhantsi_otets_paisij.jpg
Bulgar Alphabet - FB group
Forum Bulgarum - FB group