RSS Pictures
Sort by: Uploaded Views Title
Found: 243
Николай Христакиевъ Павловичъ
12.03.2017 | 1000x1379
Ключови думи: Портрети
„Съединена България“ – литография от българският художник Николай Павлович
12.03.2017 | 774x1024
Ключови думи: Литографии
Свободна България – Георги Данчовъ
12.03.2017 | 300x394
Ключови думи: Литографии
България след Берлински конгрес
12.03.2017 | 4148x2896
Ключови думи: Карта
Карта на Санстефанска България
12.03.2017 | 3791x2647
Ключови думи: Карта
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ новата граница между Руската и Османската империя в Кавказ
12.03.2017 | 761x1024
Ключови думи: Карта
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ новите граници на Черна гора
12.03.2017 | 763x1024
Ключови думи: Карта
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ границите на новото Княжество България
12.03.2017 | 1004x768
Ключови думи: Карта
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ новите граници на Сърбия
12.03.2017 | 1002x768
Ключови думи: Карта
Санстефански договор и Берлински конгрес
12.03.2017 | 3497x1622
Ключови думи: Карта
Ратификация на Договора за мир между страните победителки в Първата световна война и България, подписан в Ньой на Сена на 27 ноември 1919 г. (Ньойски мирен договор)
12.03.2017 | 702x977
Ключови думи: Договор
Ньойски договор, Бѣломорие (1919)
12.03.2017 | 2180x1701
Ключови думи: Карта
BULGARIEN in den Grenzen nach den Verträgen von Konstantinopel, San-Stephano, Berlin, London, Bukarest und Neuilly
12.03.2017 | 1200x883
Ключови думи: Карта
Цариградската конференция (Константинопол), 1876-1877
12.03.2017 | 984x712
Ключови думи: Карта
Цариградската конференция, Западна област, 1876-1877
12.03.2017 | 2000x3804
Ключови думи: Карта
Цариградската конференция, Източна област, 1876-1877
12.03.2017 | 2000x3752
Ключови думи: Карта
Цариградската конференция, 1876-1877
12.03.2017 | 3741x2612
Ключови думи: Карта
Snow in the Balkans NASA
12.03.2017 | 3600x4800
Ключови думи: Satellite
Розетка отъ Плиска
12.03.2017 | 1306x662
Ключови думи: Археология
Радуловъ, Ушевъ и Радойковъ
11.03.2017 | 429x640
Ключови думи: Портрети
Тома Кърджиевъ
11.03.2017 | 400x700
Ключови думи: Портрети
Иванъ Карастояновъ
11.03.2017 | 250x400
Ключови думи: Портрети
Тома Давидовъ
11.03.2017 | 526x800
Ключови думи: Портрети
Табло на Главнитѣ Македоно-Одрински дѣйци 1895 – 1913
11.03.2017 | 2400x3100
Ключови думи: Плакат
Върховният комитет около 1899 – 1900
11.03.2017 | 682x945
Ключови думи: Портрети
Ефрем Чучков, Климент Шапкарев и Гоце Делчев
11.03.2017 | 394x600
Ключови думи: Портрети
Иванъ Вазовъ
11.03.2017 | 438x600
Ключови думи: Портрети
Гоце Дѣлчевъ
11.03.2017 | 401x600
Ключови думи: Портрети
Ръководството на съединената костурска чета от Македоно-одринското опълчение
11.01.2017 | 960x756
Ключови думи: Чети; Портрети
Макет на бюста на Царица Йоанна
02.12.2016 | 1507x2048
Ключови думи: Царство България; Бюст