Идеалътъ на българина
11.01.2022
Идеалътъ на българина, стенописъ въ казармата на Плевенъ, от члена на Съюза на българскитѣ национални легиони - Христо Поповъ, 1942 г.
Връзка: https://www.facebook.com/SpomeniOtTsarstvoBulgaria/photos/a.661809893910887/1053587994733073