Като не щеш мира, на ти секира
18.04.2022
Поредната картина в колекцията на “Исторически парк” носи названието: “Като не щеш мира, на ти секира”.
Отново искам да благодаря на “ИП”, както и на реконструкторите Милен Петров и Мариан Маньовски! В картината са изобразени находки, свързани с периода, като коланите от Велино и Мадара (тук е спорно самото прехвърляне, което е характерно за по-късен период, но от практична гледна точка би могло да се допусне), като обиците от Кабиюк, накитът с форма на грифон (намерен преди няколко години в Плиска) и сабята от Червен бряг. Понеже нямаме находка на базубанди, се позоваваме на изображенията от съкровището от Над Сент Миклош. Ламеларът е ромейски, а малката бойна секира също е от периода.
Тъй като Крум Страшни идва от Аварския хаганат, наследник на панонските българи, реших да подчертая произходът му с чумбас (който води символични препратки към родът Дуло) и богато украсен с копринени ленти кафтан, който пък говори за уседналост и богатството на току-що разпадналият се хаганат. Нарисувах черепа на Никифор преди да бъде превърнат в чаша, за да избегна неточност, защото според доста специалисти пиенето се е извършвало от куполната част, а ако си го представим и с мандибулата, ще добием усещане за обемиста глава, което съвпада с описанието от изворите, че Никифор е бил едър и пълен мъж. А вълчата кожа… тя си е за мълчанието на агнетата
Връзка: https://www.facebook.com/yotov.net/posts/538745587611763