„Поздравът на Царя Самуила“ Петъръ Морозовъ
15.08.2022
„Поздравът на Царя Самуила“ - худ. Петър Морозов

На картината - духът на великия български цар поздравява българските войници, освободили Охрид по време на Първата световна война.

Картина отъ Първата Свѣтовна Война, худ. Петъръ Морозовъ
Връзка: https://www.facebook.com/bgCalendar/photos/a.128417800539514/989299781117974