Да продължимъ съ огненъ жаръ свещената борба за изграждане на обединена и велика България
15.08.2022