Андрей Николов – скулпорът на Паметника на падналите във сръбско–българската война от 1885
30.08.2022
Снимка на Андрей Николов от 1909 г., публикувана в книгата „Червената къща. Памет за скулптора Андрей Николов“ на Мария Овчарова
Връзка: https://www.facebook.com/VIDIN.STATE.ARCHIVE/photos/a.450937509052812/1038044577008766