Дипломатичен коментар за недипломатичен дипломат

27.03.2022 • 404p
8 views
Коментар на водещия: Дипломатичен коментар за недипломатичен дипломат В този текст няма да чуете думите анти, нито фили, нито фоби. Този текст е за нас, българите, защото словосъчетанието „Свободна България“ е най-важното.