Рила и Пирин тръгнали

Елка Недкова

Рила и Пирин тръгнали, още Родоп-планина – Балкана стар да попитат: - Чия е тази земя? Чия е мъката черна от петвековни тегла, чии са костите бели по урви и по била? Тази земя е на Гоце, Гоце и Даме, и Тодор, Македония – земя бунтовна, българска земя синовна. Майка България пита: - Има ли още земя, с кръв на герои пропита, бащина свидна земя? Тази земя е на Гоце, Гоце и Даме, и Тодор, Македония – земя бунтовна, българска земя синовна.