Нѣщо ще те питамъ бабо Право да ми кажешъ; Право да ми кажешъ бабо Безъ да ме излѫжешъ. Кой войводи, бѣха бабо У васъ на вечеря? Да ли бѣше Гоце Дѣлчевъ Или Дамянъ Груевъ? Щомъ ме питашъ, джанамъ аго, Право ще ти кажа; Право ще ти кажа, аго, Безъ да те излѫжа. Нито бѣше Гоце Дѣлчевъ, Нито Дамянъ Груевъ; Най ми бѣше, джанамъ аго, Тодоръ Александровъ. Тодоръ Александровъ, аго, Съ неговата чета; Съ неговата чета, аго, Се отборъ юнаци.