Тази страница е посветена на нашитѣ прѣдци по кръвь и духъ – бѹлгаритѣ.
На Кѹбратъ, на Аспарухъ и на всички бѹлгарски владетели. На боилитѣ и аристокрациѧта. На бѹлгарскиѧтъ народъ.
Page dedicated to our ancestors by blood and spirit – the bulgars.
To Kubrat, Asparuch and all bulgar rulers. To the boyls and the aristocracy. To the bulgar people.