PDF

Мадаро-могилското плато (1932)

PDF

Плиска-Преслав Т. 13 (2018)

PDF

Плиска-Преслав Т. 12 (2016)

PDF

Плиска-Преслав Т. 11 (2015)

PDF

Плиска-Преслав Т. 10 (2004)

PDF

Плиска-Преслав Т. 9 (2003)

PDF

Плиска-Преслав Т. 8 (2000)

PDF

Плиска-Преслав Т. 7 (1995)

PDF

Плиска-Преслав Т. 6 (1993)

PDF

Плиска-Преслав Т. 5 (1992)

PDF

Плиска-Преслав Т. 4 (1985)

PDF

Плиска-Преслав Т. 3 (1981)

PDF

Плиска-Преслав Т. 2 (1981)

PDF

Плиска-Преслав Т. 1 (1979)

PDF

Първобългарски надписи (1992)