PDFБългарските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етнодемографски последици (1913 - 2019). Том 1. Албания (2020)
PDFКолонизацията като целенасочена политика на българската държава през VII - Х век (2019)
PDFАбхазо-български средновековни антропонимични паралели (2015)
PDFМидийски, партски, персийски и източноирански имена в българската късносредновековна антропонимия. (2015)
PDFДРЕВНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ В СИРИЙСКИТЕ И СИРИЙСКО-АРМЕНСКИТЕ ИЗВОРИ (2019)
PDFДанни за мъжкото облекло от периода на Първото българско царство (2012)
PDFВладетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти (2010)
PDFБългарско-унгарски отношения през средновековието (1998)
PDFХазария през IХ и Х век (2011)
PDFВсекидневието на българите през XII-XIV век (1992)
PDFИстория на българския костюм (1969)
PDFТекстил от средновековни археологически обекти в България (2006)
PDFХраната в Първото и Второто българско царство, паралел с други епохи и цивилизации (2018)
PDFСредновековна сабя от Югоизточна България (2018)
PDFНеизвестни и слабо познати надписи от ранното българско средновековие (2018)
PDFЕдноострите клинови оръжия от територията на България и византийската военна традиция (2015)
PDFХраната в Първото българско царство (2012)
PDFЕдно ранносредновековно прободно-сечащо оръжие (VІ-VІІ в.) от колекцията на НИМ (2009)
PDFСабята от гроб №27 от старобългарския некропол при Нови пазар (2010)
PDF"Отговорите на папа Николай І по допитванията на българите" като извор за бита и ежедневието на българите по времето на княз Борис І (2011)
PDFЗа произхода на комитатие в ранносредновековната българска държава и някои проблеми, свързани с тях (2020)
PDFЗемите на Първото българско царство през ІХ век на север и запад от Карпатите – безспорно и спорно (2019)
PDFFood of Plant Origin in the Life of Early Medieval Bulgarians (End of 7th – Beginning of 11th Century) (2017)
PDFВторични могилни гробове със стремена от южноруските степи (VІ–VІІ в.) (2013)
PDFEarly medieval Bulgarian Seals from an Auction (2014)
PDFA medieval sabre and a knife from the exhibiton of the National museum of history in Sofia (2013)
PDFКолекция средновековно въоръжение VII-XVII век (2017)
PDFЗа един тип сабя от Ранното българско средновековие (1995)
PDFСевероизточната археологичвска граница Североизточната археологичвска граница на Първото българско царствона Първото българско царство (1955)
PDFАлбум „БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА“ (2018)
PDFБиблиография на лесовъдската книжнина (1937)
PDFДобруджанското деспотство (2009)
PDFПеперудите в България. Фотографски полеви определител (2022)
PDFИзложба „Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“ Българският цар Самуил († 1014) (2014)
PDFИстория на града Видинъ и неговата область (Видинско, Кулско, Бѣлоградчишко, Ломско, Орѣховско, Вратчанско, Фердинандско, Берковско и Крайна) (1932)
PDFМадаро-могилското плато (1932)
PDFВоенното дѣло на прабългаритѣ (1938)
PDFИстория на българския народъ. Часть първа (1943)
PDFГодишникъ на Народния археологически музей. Книга VII (1942)
PDFМадара. Разкопки и проучвания. Книга II (1936)
PDFЮбилеенъ сборникъ Плиска—Преславъ, часть III (1929)
PDFМадарскиятъ конникъ – Популярно изложение съ 15 образа (1925)
PDFВѣрата на първобългаритѣ (1939)
PDFBulgarica. Время и пространство Болгарской цивилизации (2012)
PDFСъкровището на кан Кубрат (2017)
PDFЧаши отъ черепи у прабългаритѣ (1926)
PDFМадарският конник. Проучвания върху надписите и релефа (1956)
PDFПаметници на прабългарското езичество (1999)
PDFБележки върху веществената култура на Старо-българското ханство и основанието му въ Европа (1902)
PDFСтопанската култура на прабългарите (презъ V - XIV векове) (1926)
PDFНадписътъ на Мадарския конникъ (1928)
PDFСредновековният български владетел (1995)
PDFЗа официалния език на Република Северна Македония (2020)
PDFОчерци върху историята на българският североизток (1995)
PDFИнсигниите на средновековните български владетели (1999)
PDFФамилията на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография (1994)
PDFИстория на Охридската архиепископия. Том 1 От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците (1995)
PDFПолитическа география на Средновековната българска държава. Първа част: От 681 до 1018 г. (1979)
PDFПолитическа география на Средновековната българска държава. Част втора: 1188 - 1396 (1989)
PDFЗлатната Орда и българите (2009)
PDFКавханите и ичиргу боилите на българското ханство-царство (2007)
PDFПървостоителите на българската държавност (619-721). Органа, Кубрат, Аспарух, Тервел (2015)
PDFПрабългарите и българското ханство на Дунав (2001)
PDFКуберовите българи и техните потомци (2020)