PDF

Тъкан от саркофаг № 4, открит до Голямата базилика в Плиска (2017)

PDF

Средновековни бронзови амулети на Долния Дунав (XI-XII в.) (2015)

PDF

Старобългарски укрепления на Долния Дунав / VII - XI в./ (1982)

PDF

Приноси към българската археология. Том XII (2022)

PDF

Изследвания по българска средновековна археология (2007)

PDF

Графично разнообразие на т. нар. „Ипсилон с две хасти“ – ıYı в епохата на Първото Българско царство (VIII – X век)

PDF

Аристократи и войни. Сребърните колани на българите VІІ-VІІІ век. По повод една изложба в Националния исторически музей (2016)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2004 г. (2005)

PDF

Археологически данни за представителeн неметализиран текстил от средновековните български земи – XIII–XIV век

PDF

Сабята от гроб № 27 на старобългарския некропол при Нови пазар (2010)

PDF

Езическа България: власт и общество (2017)

PDF

Златното съкровище от Надсентмиклош (2017)

PDF

Надписътъ на Мадарския конникъ (1928)

PDF

Паметници на прабългарското езичество (1999)

PDF

Мадарският конник. Проучвания върху надписите и релефа (1956)

PDF

Мадарскиятъ конникъ – Популярно изложение съ 15 образа (1925)

PDF

Юбилеенъ сборникъ Плиска—Преславъ, часть III (1929)

PDF

Мадара. Разкопки и проучвания. Книга II (1936)

PDF

Военното дѣло на прабългаритѣ (1938)

PDF

Мадаро-могилското плато (1932)