Found: 30
Законъ за въвеждане Григорианския календарь
Добруджанската конница
Ив. Вазовъ
Манифест Александръ I 1885
Писмо от Комитет „6-ти септември“ до общинските управления в страната във връзка с инициатива по събиране на сведения за 30-годишнината от Съединението и Сръбско-българската война.
Ферман за учредяването на Българската екзархия
Властите на Османската империя, от името на султан Абдул Азис
Нашъ Капитанъ Бърдаровъ (Песен за капитан Христо Бърдаровъ)
Българскиятъ езикъ
Иванъ Вазовъ
Българио, живѣй!
Иванъ Вазовъ
Къмъ брата си
Христо Ботевъ
Азъ съмъ българче
Иванъ Вазовъ
Дяконъ Василъ Левски / Обѣсването на Василъ Левски
Христо Ботевъ
Добруджански край
Любомир Бобевски
Татковина / Хубава си, татковино
Петко Р. Славейковъ
Завѣта на дѣдитѣ / Единъ заветъ
Иванъ П. Йончевъ
Я кажи ми, Облаче ле бѣло
Ранъ–Босилекъ