Азъ съмъ българче

Иванъ Вазовъ

Азъ съмъ българче. Обичамъ наш'тѣ планини зелени Българинъ да се наричамъ първа радость е за мене. Азъ съмъ българче свободно, въ край свободенъ азъ живѣя, всичко българско и родно любя, тача и милѣя. Азъ съмъ българче и растна въ дни велики, въ славно време, синъ съмъ на земя прекрасна, синъ съмъ на юнашко племе.