Българио, живѣй!

Иванъ Вазовъ

26 декемврий 1916 г.
Охулиха те злобно враговетѣ, Прокле те лицемѣръ и фарисей, Но твоята сѫдба по-ярко свѣти: Българио, живѣй! Жестоки рани те покриха, злото Извика съ радость: „Тя ще угаснѣй!“ Но ти издигна гордо пакъ челото — Българио, живѣй! „Да мре! — решиха на съветъ събрани Вразитѣ, — щомъ за себе по̀ милѣй!...“ Но ти каза: „Не ща да мра, душмани!“ — Българио, живѣй!