PDF

Прабългарите през V-VII век (2005)

PDF

Старобългарски укрепления на Долния Дунав / VII - XI в./ (1982)

PDF

Прабългарите и българското ханство на Дунав (2001)

PDF

Североизточната археологичвска граница Североизточната археологичвска граница на Първото българско царствона Първото българско царство (1955)