PDF

Трапезата на владетеля в балканското средновековие (Х–ХV век) (2017)

PDF

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТИТЛИТЕ НА ВИСШИ САНОВНИЦИ В БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО И ДУНАВСКИТЕ КНЯЖЕСТВА (2016)

PDF

ХАН (КАН) ТЕРВЕЛ – МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И МОДЕРНОСТТА

PDF

Генералъ Колевъ и действията на 1. конна дивизия въ Добруджа презъ 1916 година. Военна библиотека №51 (1928)

PDF

Прабългарите и българското ханство на Дунав (2001)

PDF

Първостоителите на българската държавност (619-721). Органа, Кубрат, Аспарух, Тервел (2015)

PDF

Кавханите и ичиргу боилите на българското ханство-царство (2007)

PDF

Златната Орда и българите (2009)

PDF

Политическа география на Средновековната българска държава. Част втора: 1188 - 1396 (1989)

PDF

Политическа география на Средновековната българска държава. Първа част: От 681 до 1018 г. (1979)

PDF

История на Охридската архиепископия. Том 1 От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците (1995)

PDF

Фамилията на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография (1994)

PDF

Инсигниите на средновековните български владетели (1999)

PDF

Очерци върху историята на българският североизток (1995)

PDF

Средновековният български владетел (1995)