PDF

Some Questions about the Slavic Tribes that participated in the Anti-Bulgarian Uprisings along the Mid-Danube in the First Decades of the 9th Century (2022)

PDF

МАЛКОИЗВЕСТНИ ФАКТИ ОКОЛО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО И НАМИРАНЕТО НА КАН-ОМУРТАГОВИТЕ НАДПИСИ-КОЛОНИ ОТ ГРАД ПРОВАДИЯ (2020)

PDF

За прехода от детство към зрелост в българското Ранно средновековие (2016)

PDF

КАКВО ЦЕЛИ КАН КРУМ С ПОДНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ 716 ГОДИНА? (2017)

PDF

За панонския произход на кан Крум и „Крумовата династия“ (2017)

PDF

За времето на усвояване на предпланинските и планинските райони в Първото българско царство (2015)

PDF

За значението на титлата ДРОУГЪ в Първото българско царство (2013)

PDF

Сабята от гроб № 27 на старобългарския некропол при Нови пазар (2010)

PDF

Вторични могилни гробове със стремена от южноруските степи (VІ–VІІ в.) (2013)

PDF

Food of Plant Origin in the Life of Early Medieval Bulgarians (End of 7th – Beginning of 11th Century) (2017)

PDF

Земите на Първото българско царство през ІХ век на север и запад от Карпатите – безспорно и спорно (2019)

PDF

За произхода на комитатите в ранносредновековната българска държава и някои проблеми, свързани с тях (2020)

PDF

"Отговорите на папа Николай І по допитванията на българите" като извор за бита и ежедневието на българите по времето на княз Борис І (2011)

PDF

Сабята от гроб №27 от старобългарския некропол при Нови пазар (2010)

PDF

Едно ранносредновековно прободно-сечащо оръжие (VІ-VІІ в.) от колекцията на НИМ (2009)

PDF

Храната в Първото българско царство (2012)

PDF

Едноострите клинови оръжия от територията на България и византийската военна традиция (2015)

PDF

Неизвестни и слабо познати надписи от ранното българско средновековие (2018)

PDF

Средновековна сабя от Югоизточна България (2018)

PDF

Данни за мъжкото облекло от периода на Първото българско царство (2012)