PDF

Албум „БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА“ (2018)

PDF

Североизточната археологичвска граница Североизточната археологичвска граница на Първото българско царствона Първото българско царство (1955)

PDF

За един тип сабя от Ранното българско средновековие (1995)

PDF

Колекция средновековно въоръжение VII-XVII век (2017)

PDF

A medieval sabre and a knife from the exhibiton of the National museum of history in Sofia (2013)

PDF

Early medieval Bulgarian Seals from an Auction (2014)

PDF

Вторични могилни гробове със стремена от южноруските степи (VІ–VІІ в.) (2013)

PDF

Food of Plant Origin in the Life of Early Medieval Bulgarians (End of 7th – Beginning of 11th Century) (2017)

PDF

Земите на Първото българско царство през ІХ век на север и запад от Карпатите – безспорно и спорно (2019)

PDF

За произхода на комитатие в ранносредновековната българска държава и някои проблеми, свързани с тях (2020)

PDF

"Отговорите на папа Николай І по допитванията на българите" като извор за бита и ежедневието на българите по времето на княз Борис І (2011)

PDF

Сабята от гроб №27 от старобългарския некропол при Нови пазар (2010)

PDF

Едно ранносредновековно прободно-сечащо оръжие (VІ-VІІ в.) от колекцията на НИМ (2009)

PDF

Храната в Първото българско царство (2012)

PDF

Едноострите клинови оръжия от територията на България и византийската военна традиция (2015)

PDF

Неизвестни и слабо познати надписи от ранното българско средновековие (2018)

PDF

Средновековна сабя от Югоизточна България (2018)

PDF

Храната в Първото и Второто българско царство, паралел с други епохи и цивилизации (2018)

PDF

Текстил от средновековни археологически обекти в България (2006)

PDF

История на българския костюм (1969)