PDF

Археологически открития и разкопки през 1995 (1996)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2019. Книга 2 (2020)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2020. Книга 1 (2021)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2020. Книга 2 (2021)

PDF

Мадара. Разкопки и проучвания. Книга I (1934) (1934)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2010 (2011)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2005 (2006)

PDF

Археологически открития и разкопки през 1992-1993г (1994)

PDF

Прабългарите през V-VII век (2005)

PDF

Археологически открития и разкопки през 1990 (1991)

PDF

Докладъ до Негово величество Фердинандъ І Царь на българитѣ (по случай 25–годишнината отъ възшествието на българския прѣстолъ 1887–1912) отъ Министерския съвѣтъ (1912)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2015 (2016)

PDF

Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот на Видинско и Тимошко (ХVІІІ – ХХ век). 2016 (2018)

PDF

Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот на Видинско и Тимошко (ХVІІІ – ХХ век). 2018 (2022)

PDF

Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот на Видинско и Тимошко (ХVІІІ – ХХ век). 2014 (2017)

PDF

Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот на Видинско и Тимошко (ХVІІІ – ХХ век). 2013 (2014)

PDF

Тефтер на делата. Протоколна книга на Видинската църковнонародна община 1870–1880 (2010)

PDF

Български диалектни текстове от Егейска Македония (2003)

PDF

Тъкан от саркофаг № 4, открит до Голямата базилика в Плиска (2017)

PDF

Изследване влиянието на различни разстояния между главинитѣ върху силата и плодородието на лозата (1932)