PDF

Bulgarian Medieval Coins and Seals (1990)

PDF

сп. Рибарски Прегледъ (1941)

PDF

Статистически сборник на Княжество България (Държавно устройство, географско положение, етнография, земеделско производство и животновъдство) (1897)

PDF

Списък на населените места в Южна Добруджа: Преброяване на 31 януари 1941 година /предварителни резултати/ (1941)

PDF

Списък на населените места в Царството в съдебно отношение (1938)

PDF

Списък на населените места в Царството (1937)

PDF

Списък на населените места в Царство България според преброяването на 31 декемврий 1926 год. (1930)

PDF

Списък на населените места в Царство България според преброяването на 31 декемврий 1920 год. (1924)

PDF

Списък на населените места в Царство България от освобождението (1879) до 1910 година (Сравнителен историко-географски преглед) (1921)

PDF

Списък на населените места в Македония, Моравско и Одринско. Издаден от Министерството на вътрешните работи и народното здраве (1917)

PDF

Списък на населените места в новоприсъединените към Царството земи (1915)

PDF

Списък на населените места в Царство България според преброяването на 31 декемврий 1910 година (1912)

PDF

Списък на населените места в България. Издаден от Министерството на вътрешните работи и народното здраве (1911)

PDF

Списък на населените места в Княжество България според преброяването на 31 декемврий 1905 г. (1907)

PDF

Списък на населените места в Княжество България според преброяванието на 31 декемврий 1900 г. (1902)

PDF

Списък на населените места в Княжество България според преброяванието на 1-й януарий 1893 (1894)

PDF

Списък на общините в Княжество България, издаден от Министерството на вътрешните работи (1891)

PDF

Списък на градските и селски общини в Княжеството (1887)

PDF

Списък на населените места (по преброяването на 1 януарий 1881 г.) (1885)

PDF

Списък на населените места в Царство България. Със всички изменения в състава на общините и в имената на селищата, направени до края на 1934 г., и азбучен указател (1935)