PDF

Всекидневието на българите през XII-XIV век (1992)

PDF

Хазария през IХ и Х век (2011)

PDF

Българско-унгарски отношения през средновековието (1998)

PDF

Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти (2010)

PDF

Данни за мъжкото облекло от периода на Първото българско царство (2012)

PDF

ДРЕВНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ В СИРИЙСКИТЕ И СИРИЙСКО-АРМЕНСКИТЕ ИЗВОРИ (2019)

PDF

Мидийски, партски, персийски и източноирански имена в българската късносредновековна антропонимия. (2015)

PDF

Абхазо-български средновековни антропонимични паралели (2015)

PDF

Колонизацията като целенасочена политика на българската държава през VII - Х век (2019)

PDF

Българските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етнодемографски последици (1913 - 2019). Том 1. Албания (2020)