PDF

Абхазо-български средновековни антропонимични паралели (2015)

PDF

Колонизацията като целенасочена политика на българската държава през VII - Х век (2019)

PDF

Българските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етнодемографски последици (1913 - 2019). Том 1. Албания (2020)