PDF

Преброяване на населението. Брой на населението по населени места. Предварителни резултати. (1935)

PDF

Списък на населените места в Царството. Преброяване на 31 декемврий 1934 (1939)

PDF

ХАН (КАН) ТЕРВЕЛ – МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И МОДЕРНОСТТА

PDF

Armies of the Volga Bulgars & Khanate of Kazan. 9th-16th Centuries (2013)

PDF

Czar Ferdinand and his people - John MacDonald (1913)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2018 (2019)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2017 (2018)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2016 (2017)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2014 (2015)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2013 (2014)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2012 (2013)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2011 (2012)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2006 (2007)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2003 (2004)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2007 (2008)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2002 (2003)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2001 (2002)

PDF

Археологически открития и разкопки през 1999-2000 (2001)

PDF

Археологически открития и разкопки през 1994 (1995)

PDF

Археологически открития и разкопки през 1991 (1992)