PDF

Прабългарите и българското ханство на Дунав (2001)

PDF

Първостоителите на българската държавност (619-721). Органа, Кубрат, Аспарух, Тервел (2015)

PDF

Кавханите и ичиргу боилите на българското ханство-царство (2007)

PDF

Златната Орда и българите (2009)

PDF

Политическа география на Средновековната българска държава. Част втора: 1188 - 1396 (1989)

PDF

Политическа география на Средновековната българска държава. Първа част: От 681 до 1018 г. (1979)

PDF

История на Охридската архиепископия. Том 1 От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците (1995)

PDF

Фамилията на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография (1994)

PDF

Инсигниите на средновековните български владетели (1999)

PDF

Очерци върху историята на българският североизток (1995)

PDF

За официалния език на Република Северна Македония (2020)

PDF

Средновековният български владетел (1995)

PDF

Надписътъ на Мадарския конникъ (1928)

PDF

Стопанската култура на прабългарите (презъ V - XIV векове) (1926)

PDF

Бележки върху веществената култура на Старо-българското ханство и основанието му въ Европа (1902)

PDF

Паметници на прабългарското езичество (1999)

PDF

Мадарският конник. Проучвания върху надписите и релефа (1956)

PDF

Чаши отъ черепи у прабългаритѣ (1926)

PDF

Съкровището на кан Кубрат (2017)

PDF

Bulgarica. Время и пространство Болгарской цивилизации (2012)