PDF

Тъкан от саркофаг № 4, открит до Голямата базилика в Плиска (2017)

PDF

Изследване влиянието на различни разстояния между главинитѣ върху силата и плодородието на лозата (1932)

PDF

Лозарство. Обща часть (1935)

PDF

Ампелография съ една карта (1938)

PDF

Приносъ за проучване коневъдството въ България - Кабиюкъ (1927)

PDF

Средновековни бронзови амулети на Долния Дунав (XI-XII в.) (2015)

PDF

В.М.Р.О. (1978)

PDF

Спомени. IV - Освободителна Борба 1924 - 1934 (1973)

PDF

Спомени. III - Освободителна Борба 1924 - 1934 (1967)

PDF

Спомени. II - Освободителна борба 1919-1924 г. (1965)

PDF

Спомени. I - Младини (1958)

PDF

Старобългарски укрепления на Долния Дунав / VII - XI в./ (1982)

PDF

Приноси към българската археология. Том XII (2022)

PDF

Изследвания по българска средновековна археология (2007)

PDF

Графично разнообразие на т. нар. „Ипсилон с две хасти“ – ıYı в епохата на Първото Българско царство (VIII – X век)

PDF

Аристократи и войни. Сребърните колани на българите VІІ-VІІІ век. По повод една изложба в Националния исторически музей (2016)

PDF

Археологически открития и разкопки през 2004 г. (2005)

PDF

Мадаро-могилското плато (1932)

PDF

Плиска-Преслав Т. 13 (2018)

PDF

Плиска-Преслав Т. 12 (2016)