PDF

Food of Plant Origin in the Life of Early Medieval Bulgarians (End of 7th – Beginning of 11th Century) (2017)

PDF

Земите на Първото българско царство през ІХ век на север и запад от Карпатите – безспорно и спорно (2019)

PDF

За произхода на комитатие в ранносредновековната българска държава и някои проблеми, свързани с тях (2020)

PDF

"Отговорите на папа Николай І по допитванията на българите" като извор за бита и ежедневието на българите по времето на княз Борис І (2011)

PDF

Сабята от гроб №27 от старобългарския некропол при Нови пазар (2010)

PDF

Едно ранносредновековно прободно-сечащо оръжие (VІ-VІІ в.) от колекцията на НИМ (2009)

PDF

Храната в Първото българско царство (2012)

PDF

Едноострите клинови оръжия от територията на България и византийската военна традиция (2015)

PDF

Неизвестни и слабо познати надписи от ранното българско средновековие (2018)

PDF

Средновековна сабя от Югоизточна България (2018)

PDF

Храната в Първото и Второто българско царство, паралел с други епохи и цивилизации (2018)

PDF

Текстил от средновековни археологически обекти в България (2006)

PDF

История на българския костюм (1969)

PDF

Всекидневието на българите през XII-XIV век (1992)

PDF

Хазария през IХ и Х век (2011)

PDF

Българско-унгарски отношения през средновековието (1998)

PDF

Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти (2010)

PDF

Данни за мъжкото облекло от периода на Първото българско царство (2012)

PDF

ДРЕВНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ В СИРИЙСКИТЕ И СИРИЙСКО-АРМЕНСКИТЕ ИЗВОРИ (2019)

PDF

Мидийски, партски, персийски и източноирански имена в българската късносредновековна антропонимия. (2015)